Выпуск у школе выкладчыка-пачаткоўца

Без шліфоўкі і алмаз ня блішчыць або легенда аб выкладчыках-пачаткоўцаў акадэміі.

Адбыўся трэці па ліку выпускны занятак абноўленай школы выкладчыка-пачаткоўца Акадэміі МУС. Праблемныя лекцыі, навучальныя семінары, круглыя сталы з выкладчыкамі-пачаткоўцамі, а таксама індывідуальная дапамога супрацоўнікаў вучэбна-метадычнага ўправўлення ў падрыхтоўцы планаў-канспектаў і правядзенні пробных заняткаў сталі візітнай карткай нашай школы.

Як у ўсякай паспяховай справы, у школы ёсць свая гісторыя, свая амаль казачная легенда. Пра што гэтая легенда? Давайце даведаемся...

«У розных падраздзяленнях органаў унутраных спраў праходзілі службу найвялікшыя паляўнічыя. Дамагліся яны ў рамястве сваім такіх вышынь, што не было ім роўных. Перадалі свае веды многім людзям, але нікога не маглі назваць сваімі вучнямі.

Даведаліся яны пра школу выкладчыка-пачаткоўца і прыйшлі ў яе з жаданнем пераняць педагагічнае майстэрства, спасцігнуць усе тонкасці і асаблівасці выкладчыцкай дзейнасці.

Амаль год наведвалі яны заняткі і спрабавалі патрапіць у таямніцу педагагічнага майстэрства. Даведаліся пра вучэбна-праграмную і вучэбна-метадычную дакументацыю, актуалізацыю апорных ведаў, сродкі візуалізацыі, рэфлексіўныя методыкі і многае іншае.

Да канца першага года вырашылі яны, што праніклі ў самую сутнасць выкладчыцкага майстэрства. Бо ня толькі змест вучэбнага матэрыялу, але і метады яго выкладу сталі для іх галоўнымі. Расказалі яны пра гэта адкрыццё супрацоўнікам вучэбна-метадычнага ўпраўлення. Тыя падумалі і сказалі:

- А зараз вам трэба будзе спасцігнуць тое, што вышэй за гэтага і што з'яўляецца асновай нашай школы.

- Што нам трэба зрабіць для гэтага? Няўжо яшчэ некалькі гадоў наведваць заняткі? - трохі разгубіліся вучні.

- Вы знясілілі сваю душу пошукамі схаванага сэнсу - усміхнуліся настаўнікі. - Паспрабуйце пазбавіцца ад гэтага і адкрыйце ў сабе любоў да таго, чым вы займаецеся. Можа, вы шукалі тое, што ўвесь час знаходзілася ў вас, і трэба толькі адчуць гэта ».

... Любоў да педагагічнай прафесіі, жаданне стаць майстрамі сваёй справы прадэманстравалі падчас навучання ў школе ў 2018-2019 навучальным годзе 13 супрацоўнікаў Акадэміі МУС, сярод якіх - былыя ад'юнкты і магістранты, выпускнікі ВНУ, практычныя супрацоўнікі органаў унутраных спраў. Уменне дакладна разлічыць час на занятку, лагічна выбудаваць паслядоўнасць яго этапаў, растлумачыць матэрыял, наладзіць узаемаадносіны з курсантамі - вось далёка не поўны пералік уменняў і навыкаў, набытых выкладчыкамі-пачаткоўцамі. Як вядома, майстар - гэта асабліва дасведчаны або спрытны ў сваёй справе спецыяліст. Такімі спецыялістамі ў сваёй справе сталі выпускнікі нашай школы:

Раманоўскі Андрэй Дзмітрыевіч - майстар выкарыстання відэафрагментаў, які ўмее зрабіць працэс атрымання ведаў займальным і інтэрактыўным;

Вярэніч Андрэй Дзмітрыевіч - майстар лексічных практыкаванняў, які фарміруе камунікатыўныя навыкі навучэнцаў, вусную і пісьмовую гаворку;

Мікульскі Вадзім Віктаравіч - майстар адукацыйных квэстаў на англійскай мове, які развівае культурную, а таксама прафесійныя кампетэнцыі навучэнцаў у працэсе іншамоўных зносін;

Старыковіч Таццяна Віктараўна - майстар спасціжэння і камбінавання розных методык з мэтай павышэння эфектыўнасці працы з электроннымі матэрыяламі;

Лутовіч Павел Валер'евіч - майстар нагляднай дэманстрацыі прыёмаў складання службовых дакументаў, які абапіраецца на ўласны багаты вопыт практычнай дзейнасці;

Бяспалаў Віталь Аляксандравіч - майстар афармлення рэквізітаў дзелавых дакументаў, які валодае ўсебаковымі ведамі  аб асновах справаводства, пісьменным дакументаванні службовай дзейнасці і дзелавой перапісцы;

Рудзько Вадзім Аляксандравіч - майстар татамі, які метадычна адточвае у курсантаў майстэрства валодання баявымі прыёмамі барацьбы для паспяховага вырашэння аператыўна-службовых задач;

Стальбовскі Вадзім Віктаравіч - майстар мудрых выслоўяў, які стымулюе вучэбна-пазнавальную дзейнасць навучэнцаў пры дапамозе афарызмаў, якія адлюстроўваюць разнастайнасць светапоглядаў выбітных людзей;

Ціт Аляксандр Аляксандравіч - майстар дыяграмы Ісікава, які выяўляе прычынна-выніковыя сувязі крымінальнага права праз візуалізацыю і арганізацыю ведаў;

Янчын Віталь Алегавіч - майстар дзелавой гульні, які выкарыстоўвае багаты практычны вопыт супрацоўніка праваахоўных органаў для вырашэння практычных задач ва ўмовах, максімальна набліжаных да рэальных;

Гігевіч Аляксандр Ігаравіч - майстар гульнявых метадаў навучання, які сумяшчае розныя навучальныя гульні для стварэння на занятках асаблівай спаборніцкай атмасферы;

Сяргейчык Аляксей Мікалаевіч - майстар дакладаў, які арганізуе семінары-канферэнцыі для фарміравання ў курсантаў навыкаў самастойнай пазнавальнай дзейнасці;

Несцер Іван Сяргеевіч - майстар выкарыстання палігонаў, які лічыць, што фарміраванне практычных навыкаў немагчыма без стварэння рэальнай абстаноўкі і інтэрактыўнага навучання.

Памятныя дыпломы на выпускным занятку школы ўручыў першы намеснік начальніка акадэміі палкоўнік міліцыі Аляксей Башан.

Аддзел метадычнага забеспячэння

адукацыйна гапрацэсу

Навіны